Collegebesluiten 7 december

Collegevoorstel Convenant Leiden – Dunea – Liander 21.0607

Leiden staat voor uitdagingen op het gebied van woningbouw, klimaatadaptatie en energietransitie. Hierin spelen Dunea (waterleidingbedrijf) en Liander (energiebedrijf voor gas en elektra) een belangrijke rol. Daarom gaat de gemeente een samenwerking aan met Dunea en Liander via een convenant. Door deze samenwerking kunnen werkzaamheden zoals onderhoud en vervanging beter op elkaar worden afgestemd en hoeft de straat daardoor minder vaak open. Dit zal leiden tot kostenbesparing bij gemeente en nutsbedrijven, beheersing van risico’s op vertragingen door afstemming in vroeg stadium (leidingbeheerders krijgen beter inzicht in toekomstige capaciteitsvraag) en overzichtelijkere communicatie door gezamenlijke uitvoering.

Overige besluiten

  • Inspraakreactie op het Waterbeheerplan 6 van het hoogheemraadschap van Rijnland 21.0615
  • Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2022 21.0617

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend 28 oktober 2021) van raadslid Joost Bleijie (CDA) over nette omgang met culturele instellingen 21.0614