Collegebesluiten 6 september

Overige besluiten:

  • Benoeming leden van de Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden 22.0328
  • Aanwijzing 3 oktoberviering 2022 als collectieve festiviteit en vaststellen maximaal geluidsniveau 22.0329
  • Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2023-2026 22.0334

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen van raadslid T. Vos (Partij Sleutelstad) over gevolgen Didam-arrest 22.0327