Collegebesluiten 5 oktober

Collegevoorstel Erfgoed Deal 23.0401

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een decentralisatie-uitkering van € 899.650 toegekend aan gemeente Leiden voor klimaatadaptatie in de binnenstad waarbij ons cultureel erfgoed als uitgangspunt wordt gebruikt.

Samen met Leiden Kennisstad gaan we onderzoek doen naar klimaatadaptatie en historische groen- en blauwstructuren in de binnenstad. De resultaten uit het onderzoek worden meegenomen in een ontwerp om de binnenstad klaar te maken voor warmere en nattere dagen in de toekomst. Het erfgoed in de Leidse binnenstad zal de basis vormen voor het ontwerp. We ontwerpen een toolkit met handvatten voor vergroening voor de openbare ruimte en voor private buitenruimtes. En de gemeente gaat aan de slag door het onderzoek en ontwerp in de praktijk te brengen via projecten voor kadeonderhoud, Agenda Autoluw en de Groene Kansenkaart. Tot slot willen we bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren via een campagne inspireren om hun private buitenruimte te vergroenen. Hiervoor creëren we de mogelijkheid voor een financiële impuls via de subsidieregeling Vitale Binnenstad en Samen aan de Slag. Gedurende het hele project werken we samen met stadspartners die initiatieven hebben voor vergroening, meer blauw of het versterken van het erfgoed

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden E. Wijnands en M. Wiegand Bruss (SVL) over over SOA testen in Leiden 23.0432