Collegebesluiten 5 juli

Over het volgende besluit is een persbericht verstuurd:

Sluiten intentie- vaststellings- en huurovereenkomsten ten behoeve van opvang vluchtelingen Oekraïne en huisvesting (werkende) jongeren gericht op een baan in de zorg in het kantoor Houtlaan 55 van de Stichting Alrijne Zorggroep 22.0289

Gemeente Leiden vangt vluchtelingen uit Oekraïne op in het kantoorpand van de Alrijne Zorggroep aan de Houtlaan 55. Hiervoor heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met Stichting Alrijne Zorggroep. De gemeente kan de locatie voor één jaar gebruiken en heeft daarna de mogelijkheid om dit, indien nodig, te verlengen. Nadat de opvang voor vluchtelingen niet meer nodig zal zijn, is het doel om (werkende) jongeren/studenten die opgeleid worden voor een baan in de zorg te huisvesten, waaronder vluchtelingen met een status met dezelfde ambitie. Gemeente, Alrijne Zorggroep en DUWO gaan daartoe een intentieovereenkomst.

Collegevoorstel brief aan de raad over stand van zaken Wernink en uitkomsten onderzoek fietsontsluiting 22.0295

Het college van burgemeester en wethouders besluit tot het verdere uitwerken van een fietsviaduct over de Dr. Lelylaan. Met het kaderbesluit dat op 15 juli 2021 is genomen heeft het college het amendement aangenomen om een nader variantenonderzoek uit te voeren naar een nieuwe directe fiets- en wandelontsluiting van het Werninkterrein. Samen met omwonenden en andere belanghebbende is het variantenonderzoek uitgevoerd en is de uitkomst teruggekoppeld naar de wethouder. Het college blijft bij het eerder voorgestelde fietsviaduct. Wel kiest het college voor een meer zorgvuldige inpassingsvariant van dit viaduct in de spoorzone waarbij het aanwezige groen en bestaande bomen zo veel als mogelijk gespaard worden en de impact op de omgeving zo beperkt mogelijk is.

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Julia de Groot (D66) over huidkankerpreventie 22.0263