Collegebesluiten 5 april

Over het volgende onderwerp is een persbericht verstuurd:

Burgemeester- en Collegevoorstel aanpassing Alg. Reglement Leids Stimuleringsfonds 22.0144

Samen met het Leidse bedrijfsleven en non-profitorganisaties heeft de gemeente Leiden op 25 september 2020 het Leids Stimuleringsfonds opgericht. Het doel van het Stimuleringsfonds is ondernemers te stimuleren om goede ideeën uit te voeren waarmee ze kunnen innoveren en waarmee ze op veranderingen in kunnen spelen. Zo wordt de weerbaarheid en de veerkracht van de Leidse economie groter. Inmiddels zijn zeven samenwerkingsverbanden met hulp van het stimuleringsfonds aan de slag gegaan. Eind 2021 is het fonds versterkt met een bijdrage van € 200.000 vanuit de gemeente Leiden, waarbij vanuit de samenwerkende partners in cofinanciering 50% wordt bijgedragen.

De doelstelling van het fonds blijft onveranderd, maar de toegankelijkheid ervan wordt vergroot. Hiervoor heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met wijzigingen in het 'Algemeen Reglement Stimuleringsfonds'. Door het verbreden van de toekenningscriteria en voorwaarden, kunnen meer ondernemers van dit fonds profiteren. Ook kan aan initiatieven tegemoetgekomen worden die speciaal gericht zijn op het duurzaam verbeteren van het mentale welzijn van ondernemers. Daarvoor is het fonds vanuit het programma Social Impact uitgebreid met € 200.000. In een brief aan de raad licht het college de stand van zaken van het Stimuleringsfonds toe.

Overige besluiten

  • Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Leiden 2022 22.0136
  • Subsidieregeling peuterspeelopvang en voorschoolse educatie Leiden 2022 22.0139
  • College en burgemeestersvoorstel Algemene Vergadering van Aandeelhouders Innovation Quarter 12 april 2022 22.0140
  • Gewijzigde beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer Leiden 2022 22.0141