Collegebesluiten 4 februari

Voor dit persbericht wordt een apart persbericht gestuurd:

Verkeersonderzoek LEAD 20.0038

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over de uitkomsten van het verkeersonderzoek LEAD dat de afgelopen maanden door de gemeente Leiden is uitgevoerd. Op verzoek van de gemeenteraad is onderzoek gedaan naar impact van het verkeer op de omliggende wijk van initiatief LEAD. De belangrijkste conclusie van het gemeentelijke verkeersonderzoek is dat ontsluiting van LEAD via Schapenwei en Pasteurstraat verkeerskundig acceptabel is, mits er op termijn fysieke maatregelen worden genomen voor de linksaf-strook vanaf de Willem de Zwijgerlaan naar de Pasteurstraat en het kruispunt bij het fietspad Pasteurstraat beter wordt ingericht.

Stand van zaken PFAS Leiden 20.0025 (21-1)

Deze zomer kwam PFAS landelijk in beeld na vaststelling van de RIVM-publicatie ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’. Uit onderzoeken die het afgelopen half jaar zijn uitgevoerd zijn er in Leiden geen locaties of gebieden aan te wijzen waar sprake is van hoge gehalten aan PFAS als gevolg van bedrijfsactiviteiten. Het grootste deel van het grondverzet (het verplaatsen van grond) kan in Leiden worden gefaciliteerd, zeker na de ophoging van de norm per 1 december 2019. In overleg met de omgevingsdienst (ODWH) geeft de gemeente Leiden toch opdracht voor aanvullend onderzoek op 30 nog te selecteren locaties naar de aanwezigheid van PFAS te laten doen. Met de resultaten wordt een achtergrondwaardenkaart voor PFAS gemaakt.

De gemeenteraad ontvangt een brief over de stand van zaken rond het PFAS-dossier in Leiden.

Overige collegebesluiten:

  • Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2 2020 SP71 20.0056
  • Tarieven Sportaccommodaties 2020 20.0061
  • Benoemen nieuw lid Raad van Toezicht Scholengroep Leonardo da Vinci 20.0062
  • Dienstreis Wethouders Spijker en North 20.0065
  • Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Scal-locatie 20.0060
  • Decembercirculaire 2019 gemeentefonds 20.0024 (21-1)

Zie de website van de gemeenteraad voor de collegebesluiten.