Collegebesluiten 31 maart

  • Collegevoorstel Vaststellen ENSIA documenten (Verantwoording 2019) 20.0147
  • Collegevoorstel Tijdelijke verhuur Flanorpad door DUWO 20.0155
  • Uitgifte grond Kenauweg 31 20.0157

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid A. Voorwald (VVD), ingekomen 17 februari, over ‘Thuiszittersproblematiek’ en passend onderwijs en collegebrief Over de Grenzen 20.0163