Collegebesluiten 30 juni

Bestemmingsplan Dolfijn ’t Schippertje 20.0328

Het college van burgemeester en wethouders legt het bestemmingsplan Dolfijn ’t Schippertje ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 11 grondgebonden woningen, voorzien van parkeergarage en collectieve daktuin mogelijk. De 11 woningen worden nul-op-de-meter woningen. Naast de nieuwe woningen blijft de naastgelegen gymzaal behouden en voorzien van een maatschappelijke invulling. Het naastgelegen plein krijgt daarnaast een groene en klimaat adaptieve invulling. Daarnaast wordt er met eigentijdse oplossingen gewerkt op het gebied van energie en circulair bouwen.

Overige besluiten:

  • Arbeidsvoorwaarden: verlofregeling Leiden 20.0315
  • Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden (PROOLeiden/Leiderdorp)
  • Herbenoeming lid Raad van Toezicht Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden 20.0322
  • Actuele inkoopvoorwaarden 20.0323

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid R. Storm (CDA), ingekomen op 11 juni 2020, over geweigerde kinderen bij de kinderopvang vanwege een snotneus 20.0316
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden J. Heijnen (CDA), A. Teeuwen (SP), H. van der Kaap (PvdD), M. Kersten (PS), P. Krol (CU) en M. de Crom (VVD), ingekomen op 12 mei 2020, over participatie bij bouwprojecten 20.0301