Collegebesluiten 3 maart

Over dit besluit is een separaat persbericht beschikbaar:

Tijdelijke regeling Compensatiebudget Cultuur en Coronaschade 2021 21.0088

Het college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft de Tijdelijke regeling Compensatiebudget Cultuur en Coronaschade 2021 vastgesteld.

De regeling beoogt:

 • het verbeteren van de financiële positie van culturele instellingen, die als gevolg van de coronamaatregelen in hun voortbestaan worden bedreigd;
 • innovatieve initiatieven te ondersteunen die – ondanks beperkende maatregelen i.v.m. het reduceren van coronabesmettingen - bijdragen aan het corona-proof mogelijk maken van culturele activiteiten en/of aan een robuuste, toekomstbestendige cultuursector in Leiden.

Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 21.0094

Inwoners van Leiden die te maken hebben met een aanzienlijke inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis, kunnen vanaf 8 maart bij de gemeente een tegemoetkoming in de woonkosten aanvragen. Woonkosten zijn bijvoorbeeld de kosten van huur, hypotheek, gas, water en elektra. De tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners die nu een te laag inkomen en te weinig spaargeld hebben om de woonkosten te betalen. Op de website van de gemeente staan de voorwaarden en het aanvraagformulier.

De regeling heet Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en is onderdeel van het steun- en herstelpakket van het rijk. De TONK is vooralsnog van kracht tot en met 30 juni 2021 en kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 worden aangevraagd.

Burgemeestersbesluiten 21.0098 en 21.0101:

 • Op donderdag 25 februari is op last van burgemeester Lenferink een woning aan de Sumatrastraat gesloten. De woning is voor zes maanden gesloten op grond van de Opiumwet. Uit informatie van de politie blijkt dat er in de woning een in werking zijnde hennenkwekerij is aangetroffen. Naast de omvangrijke hoeveelheid hennepplanten zijn er ook goederen aangetroffen die worden gebruikt ten behoeve van het kweken en telen van softdrugs. Het bedrijfsmatig telen van hennep kan niet worden gezien van de grootschalige handel daarin en de negatieve invloed daarvan op het openbare leven en het woon- en leefklimaat. Het levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. Om deze situatie te beëindigen, is de woning voor zes maanden gesloten.
 • Op donderdag 25 februari is op last van burgemeester Lenferink een pand aan de Herenstraat gesloten. Het pand is voor zes maanden gesloten op grond van de Opiumwet.
  Uit informatie van de politie blijkt dat er in het pand een handelshoeveelheid hard- en softdrugs is aangetroffen. Aanleiding van deze binnentreding was een (internationaal) onderzoek in de handel en transport van harddrugs.
  Door de aangetroffen hoeveelheid drugs en de negatieve invloed van grootschalige drugshandel op het openbare leven en het woon- en leefklimaat, wordt het pand voor zes maanden gesloten van 25 februari tot 25 augustus 2021.
  Bovendien worden de drank- en horecavergunning en aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van Grand Café Herenstraat ingetrokken.

Overige besluiten:

 • Samenwerkingsovereenkomst De Sleutels - Trien Semlerstraat 21.0087
 • Cultuurconvenant 2021-2024 tussen OCW en de Culturele Regio Leiden 21.0089
 • Dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2021 21.0095
 • Wijziging looptijd Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 21.0100
 • Brief aan de raad over herijking gemeentefonds 21.0102

Schriftelijke vragen:

 • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid J. Heijnen (CDA), ingekomen 5 februari, over de geplande toegevoegde voorzieningen in ontwikkelperspectief lage Mors 21.0084
 • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid S. Herman (D66), ingediend 14 januari 2021, over het vaccineren tegen corona 21.0076 (16-2)