Collegebesluiten 29 september

Reactie op initiatiefvoorstel CDA 'Samen tegen eenzaamheid' 20.0454

Deze brief is een reactie op het initiatiefvoorstel van Dhr. Bleijie (CDA) waarin een aantal maatregelen worden voorgesteld om eenzaamheid onder de inwoners van Leiden (jong én oud) tegen te gaan. De maatregelen die worden voorgesteld gaan in op de rol van de gemeente, een bewustwordingscampagne, huisbezoeken bij 75-plussers, een Leids meldpunt voor eenzaamheid, het thema eenzaamheid onder jongeren en aandacht voor eenzaamheid in de uitvoering van de WMO en Jeugdwet. Tegelijkertijd biedt het college het plan van aanpak eenzaamheid ‘Samen tegen Eenzaamheid Leiden’ aan.

Verzoek versterkte gebedsoproep Islamitisch Centrum Imam Malik 20.0459

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het verzoek van de Marokkaanse moskee Imam Malik in Leiden Noord om één maal per week op de vrijdagmiddag gedurende 3 minuten versterkt op te roepen tot het middaggebed. Afgesproken is dat de moskee voor de eerste oproep de omwonenden van de moskee op de hoogte stelt.

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke van raadslid T. Leest (VVD), ingekomen op 2 september, over afvalcontainers op het Waardeiland 20.0452
  • Beantwoording schriftelijke van raadsleden R. Storm (CDA) en T. Leest (VVD), ingekomen op 16 september, over schrappen van parkeerplaatsen zonder participatie in de Professorenbuurt 20.0449