Collegebesluiten 28 september

Overige besluiten:

  • Raadsvoorstel onderzoek ‘Participatie in Leiden Ontleed’ van Platform31 21.0459