Collegebesluiten 28 mei

Van de volgende besluiten is een separaat persbericht beschikbaar:

Overige collegebesluiten:

  • Procesbesluit bezwaar btw-aangifte eerste kwartaal 2019 in verband met nieuwe sportaccommodaties - verzoek om vooroverleg toepassing overgangsrecht 19.0266 
  • Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2020-2023 19.0260 
  • Kennisnemingsbesluit sloop 118 woningen Willem de Zwijgerlaan door De Sleutels19.0249 (20-5)