Collegebesluiten 28 januari

Voor dit collegebesluit gaat een apart persbericht uit:

Overige collegebesluiten:

  • Aangepaste beleidsregels besluit bijstand zelfstandigen 20.0040
  • Machtiging voor proces-vertegenwoordiging Sociaal Domein 20.0041
  • Proces doorontwikkeling Omgevingsvisie Leiden 2040 20.0039
  • Voortgangsrapportage gemeenteraad Herhuisvesting Ambtenaren 20.0049

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid  (CDA), ingediend 18 december 2019, over Opvang dak- en thuisloze gezinnen 20.0036