Collegebesluiten 26 oktober

Inrichting monitor sociaal domein 2023 ev 23.0456

Voor de toekomstige inrichting van de monitor sociaal domein zijn drie scenario’s ontworpen. Het college van B&W stelt de raad voor de monitor sociaal domein te integreren binnen de budgetcyclus. Het college stelt voor een selectie van een achttal indicatoren uit de monitor sociaal domein op te nemen binnen het bijzonder programma doorontwikkeling sociaal domein. Het gaat om een aantal indicatoren over de jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. Daarnaast is een indicator opgenomen over de financiële inzet rond realisatie van de indicatoren. De opname van de  selectie van indicatoren uit de monitor sociaal domein binnen de begroting verbetert de sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad.

Overige besluiten:

  • Begrotingswijziging Hecht 23.0449
  • Benoeming drie nieuwe leden RvT Leonardo da Vinci Scholengroep te Leiden 23.0469
  • Aanwijzen van Haagweg 1-3 als beschermd gemeentelijk monument 23.0407
  • Aanwijzen van Korte Mare 18 als beschermd gemeentelijk monument 23.0408
  • Aanwijzen van het v.m. elektrciteitsgebouw Hugo de Grootstraat 28(bij), 30(bij), 30s30t als beschermd gemeentelijk monument 23.0409