Collegebesluiten 26 mei

Uitvoeringsbesluit brug Poelgeest 20.0244

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het uitvoeringsbesluit ‘Brug Poelgeest’ aan de gemeenteraad voor te leggen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de uitvoering van de in bestuursovereenkomst Leiden - Oegstgeest 2006 vastgelegde afspraken betreffende de ontsluiting van Poelgeest en het Trekvaartplein en ook invulling gegeven aan de allonge uit 2016. Met de realisatie van de ‘Brug Poelgeest’ ontstaat er een extra ontsluitingsweg voor de wijk Poelgeest en voor het Trekvaartplein, en wordt er een mogelijkheid gecreëerd voor het realiseren van een vaste busverbinding waardoor het openbaar vervoer voor de regio verbetert. Hiermee faciliteert het college het openbaar vervoer en daarmee verbetert de bereikbaarheid van de regio. De gemeente Oegstgeest heeft dan ook een financiële bijdrage geleverd aan het project, evenals de provincie Zuid-Holland in de vorm van een subsidieverlening. Er kan met de brug een logische aansluiting worden gemaakt op het lokale en regionale fietsnetwerk, waarmee een ontbrekende schakel hierin wordt opgelost. Hiermee wordt het fietsgebruik op lokaal en regionaal niveau gestimuleerd.

Visie internationalisering 2020 (na inspraak) 20.0233

Het college van burgemeester en wethouders heeft de visie internationalisering 2020 (na verwerking van de inspraakreacties) ter besluitvorming aan de raad aangeboden.
Leiden is een stad met veel internationale inwoners zoals buitenlandse studenten, arbeidsmigranten, kenniswerkers en statushouders. Ook na deze coronaperiode gaan naar verwachting weer meer internationals zich in onze mooie kennisstad vestigen: voor even of voor een lange periode. Dit betekent dat de gemeente, samen met de stad, moet nadenken over wat het effect hiervan zal zijn voor de stad en haar inwoners en hoe Leiden daarmee omgaat. Want naast uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van wonen en gemeentelijke dienstverlening, denkt de gemeente dat de komst van internationals ook kansen biedt. Zoals meer werkgelegenheid doordat meer internationale bedrijven naar de Leidse regio komen en meer uitwisseling op cultureel en sociaal vlak. Daarom is er een nieuwe visie op internationalisering geschreven. Met deze visie wil de gemeente ervoor zorgen dat Leiden voor iedereen, internationale Leidenaren én niet-internationale Leidenaren, een fijne plek blijft om te wonen, werken, leren en leven. Zowel de inspraakreacties als de informatieavond op 2 maart laten zien dat Leidenaren en internationals mee willen doen en mee willen denken met de gemeente om de kansen van internationalisering te verzilveren. Zo maken we samen de stad.

Overige besluiten:

  • Vaststellen bestemmingsplan Indoor Sportcentrum 20.0246
  • Intrekken gedoogbesluit laad- en losverkeer buiten venstertijden Haarlemmerstraat en Breestraat 20.0249
  • Reactie op de begroting Holland Rijnland 2021 20.0235
  • Aanvraag exploitatievergunning Rederij Sleutelstad, voor het vaartuig ‘Venetië’ 20.0231