Collegebesluiten 26 april

Deelname BouwCirculair, ketenpartner Betonketen en Asfaltketen 22.0178

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de gemeente Leiden gaat samenwerken met netwerkorganisatie BouwCirculair, op de onderdelen Beton- en Asfaltketen. BouwCirculair streeft naar het realiseren van duurzame bouwprojecten, bijvoorbeeld door het reduceren van CO2-uitstoot en het gebruik van circulaire grondstoffen. BouwCirculair zet zich in voor het realiseren van innovaties, door partijen in de keten met elkaar te verbinden, proeftuinen op te zetten en door scholen en studenten bij projecten te betrekken.

Subsidieregeling Vitale Binnenstad 2022 22.0182

Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidieregeling Vitale binnenstad 2022 vastgesteld. Hiermee nodigt het college organisaties, ondernemers en bewoners uit om (gezamenlijk) een aanvraag in te dienen voor activiteiten die bijdragen aan een vitale en toekomstbestendige binnenstad. Er is een maximaal bedrag van €400.000 per jaar beschikbaar.

Overige besluiten:

  • Beleidsregels ontheffingverlening milieuzone dieselvrachtauto’s Leiden 2022 22.0179
  • Collegebrief Status verkeersonderzoek knips Turfmarkt en Rijnzichtbrug en verlegging busroutes 22.0181
  • Stand van zaken informatievoorziening en consequenties dienstverlening 22.0184

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden Wiegand Bruss en Wijnands (SVL) over de energietoeslag 22.0183