Collegebesluiten 24 augustus

Overige besluiten

 • Tijdelijke addendum beleidsregels bijzondere bijstand energiekosten 22.0283
 • Verkeersveiligheids-monitor 2022 22.0293
 • Aanvullende subsidie onder voorwaarden Jongerenfeest 2022 + Brief aan de Raad 22.0307
 • Aanvulling beleidsregels eenmalige energietoeslag Leiden 2022 ivm ophoging toeslag 22.0308
 • Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2021 22.0315

Schriftelijke vragen

 • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 31 mei 2022) van Mitchell Wiegand Bruss en Elianne Wijnands (SVL) over gedupeerde bewoners Langegracht 72 22.0302
 • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 13 juni 2022) van M. van Vliet (VVD), T. Leest (VVD) en A. Jordan (D66) over zorgen voor goede huisartsenzorg dichtbij huis 22.0284
 • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 31 mei 2022) van Thijs Vos (Partij Sleutelstad) over de door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gedane uitspraken over de voorrang van statushouders bij huisvesting 22.0304
 • Beantwoording schriftelijke vragen van Thijs Vos (Partij Sleutelstad) over de participatie bij het bouwproject Watergeuskade 22.0306
 • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 23 juni 2022) van raadslid Leest (VVD) over aanpak van scheefwoners in Leiden 22.0309
 • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 21 juni 2022) van raadslid Theeuwen (SP) over toevoeging van sociale huurwoningen aan het woonruimteverdeelsysteem 22.0310
 • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 28 juni 2022) van Mitchell Wiegand Bruss (SVL), Tom Leest en Alyssa Voorwald (Beiden VVD) over spookstudenten 22.0311
 • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid A. Voorwald (VVD) over vandalisme bij volière in het Plantsoen en het verhalen van kosten op daders 22.0312
 • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden L. Delver en M. van Schaik (Partij voor de Dieren) over de volière in het Plantsoen 22.0313

Meer informatie

Team Bestuur en Communicatie
071 516 50 55
persvoorlichting@leiden.nl