Collegebesluiten 24 augustus

Over dit besluit is gisteren een persbericht verstuurd:

Overige besluiten:

  • Gecoördineerde ontwerp besluitvorming Plesmanlaan 100 23.0310
  • Benoeming lid van de Adviesraad Sociaal Domein 23.0321
  • CEO Wmo 2023 (clienttevredenheid over 2022) 23.0345
  • Nieuwbouw sport- en tentamencentrum intentieovereenkomst en participatie 23.0347
  • Aanpassing Verordening Regionale commissie bezwaarschriften en Reglement regionale arbeidsgeschillencommissie 23.0348
  • Bestuursovereenkomst COA 3 Oktoberhal 23.0349
  • Brandbrief zero-emissie stadslogistiek 23.0351

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Emma van Bree (GroenLinks) over cameratoezicht in de openbare ruimte 22.0346
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 13 juli 2023) van raadsleden P. Krol (ChristenUnie), T. Vos (Partij Sleutelstad) en T. van der Halm (SP) over het uit huis zetten van een jonge Leidse wees 22.0352