Collegebesluiten 23 oktober 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende later openbaar gemaakte besluiten genomen:

Raadsbrief Leidse Ring Noord en Kooiplein en omgeving 18.0444 (16-10)

De raad wordt geïnformeerd over het voornemen de voortgang van de gebiedsontwikkelingen langs de Leidse Ring Noord, waaronder Stationsgebied (STEO), Kooiplein e.o. (KEO) en LEAD, integraal op te laten lopen met de besluitvorming rondom de Leidse Ring Noord (LRN) en de ontwikkeling van het Mobiliteitsbeleid. Dit geeft de mogelijkheid om binnen de gebiedsontwikkelingen voor zowel de omwonenden als de weggebruikers integrale uitgangspunten te formuleren die recht doen aan de leefbaarheid van de stad Leiden.