Collegebesluiten 23 juli

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid J. Gilissen (VVD), ingekomen 11 juli 2019, over ongewenste voordracht Leids Mediafonds voor Galjaardprijs 19.0391
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid M. Kersten (Partij Sleutelstad), ingekomen 14 juni 2019, over de laatste actualiteiten omtrent het eikenprocessierups-gevaar 19.0394