Collegebesluiten 22 maart

Over het volgende besluit wordt een apart persbericht verstuurd:

  • Plan van aanpak bij de Visie internationalisering 2021-2024 22.0091

Overige besluiten:

  • Verlengen Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs met een jaar 22.0125

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen over Signal 22.0121
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 28 februari 2022) van raadslid Antoine Theeuwen (SP) over de ontwikkeling van de Rivierenbuurt in Meerburg 22.0122
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Kersten (SP) over het Didam-arrest 22.0124
  • Beantwoording schriftelijke vragen van PvdD invoering van de zelfbewoningsplicht 22.0126