Collegebesluiten 22 juni

Ondertekening convenant “De Leidse zorg brandveilig” 21.0336

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het convenant “De Leidse zorg brandveilig” te ondertekenen. Dit gebeurt met de Leidse zorginstellingen en de brandweer Hollands-Midden (VRHM) op een gezamenlijke bijeenkomst op vrijdagmiddag 9 juli a.s. In het convenant worden afspraken vastgelegd die tot doel hebben het bereiken van een optimale brandveiligheid in de Leidse zorginstellingen. Aanleiding voor dit convenant is dat uit onderzoek van branden bij zorginstellingen is gebleken, dat met name onvoorspelbaar en brandgevaarlijk gedrag van bewoners/patiënten en hun verminderde zelfredzaamheid bij een evacuatie, belangrijke risicofactoren vormen.

Overige besluiten:

  • Jaarverantwoording Toezicht Kinderopvang 2020 21.0331
  • Verzoek om advies uit te brengen over de beoogde fusie per 01-08-2022 basisscholen de Zwaluw en 't Klankbord 21.0333
  • Brief correctie concernreserve Kaderbrief 2021-2025 21.0337

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Harbert van der Kaap (PvdD) over "verappartementering" van woningen (ingediend 19 mei 2021) 21.0329