Collegebesluiten 21 juli

Intentieovereenkomst Kaasmarktschool 20.0395

De gemeente Leiden is voornemens om de voormalige Kaasmarktschool te verkopen. Voordat het pand door de gemeente Leiden via een makelaar te koop zal worden aangeboden, worden de huidige gebruikers in de gelegenheid gesteld om het pand aan te kopen. Met de gebruikers zijn afspraken gemaakt onder welke condities en voorwaarden een dergelijke verkoop kan plaatsvinden. Zo is o.a. vastgelegd dat een mogelijke verkoop moet plaatsvinden tegen de marktwaarde van het pand en dat de gebruikers een termijn van 6 maanden (eventueel te verlengen met maximaal 2 maal 3 maanden) hebben om een plan uit werken. De afspraken met betrekking tot de mogelijke verkoop van het pand aan de gebruikers zijn door partijen vastgelegd in een intentieovereenkomst.

Overige besluiten:

  • Vaststellen Toelichting op Beleidsregels Onttrekking en Woningvorming, Bijlage III. 20.0392
  • Collegevoorstel Regulering (elektrische) deelscooters en deelfietsen. 20.0397