Collegebesluiten 21 februari

Over het volgende besluit is een persbericht gestuurd:

BKR-registratie verwijderen 6 maanden na afloop schuldregelingstraject 23.0079

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om na een afgerond schuldregelingstraject de BKR-registratie bij Bureau Krediet Registratie na 6 maanden in plaats van na 5 jaar te verwijderen. Hierdoor kunnen Leidenaren hun leven sneller weer op orde krijgen. Door de BKR-registratie is het anders niet mogelijk om bijvoorbeeld een telefoonabonnement af te sluiten, een huis te kopen of een eigen bedrijf te starten. De gemeente Leiden sluit zich hiermee aan bij de steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam, die sinds 1 januari 2023 de BKR-termijn al verkort hadden naar 6 maanden.

Overige besluiten

  • Ontwerpbestemmingsplan Willem de Zwijgerlaan blokken 1 t/m 5 23.0093
  • Convenant G40-stedennetwerk en Platform31 23.0092
  • Aanvraag gemeentegarantie Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave, nieuwbouw Mariënpoelstraat na wensen en bedenkingenprocedure 23.0088
  • Vaststellen wijziging Verordening doelgroepen woningbouw Leiden 2021 voor inspraak 23.0086

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 11 januari 2023) van raadslid Mitchell Wiegand Bruss (Studenten voor Leiden) over uitspraak bestuursrechter: Leidse verkamerregels gelden niet voor dure huizen 23.0085