Collegebesluiten 20 april

Over de volgende besluiten wordt een persbericht verstuurd:

Overige besluiten:

  • Dienstverleningsovereenkomst Erfgoed Leiden en gemeente Noordwijk 21.0208
  • Privacyreglement BRP en aangehaakte gegevens 2021 gemeente Leiden 21.0202
  • Intrekken ‘Stimuleringsregeling modelsteigersligplaatsenplan voor de pleziervaartuigen’ 21.0184
  • Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting PROOLeiden-Leiderdorp 21.0203

Schriftelijke vragen:

  • Schriftelijke vragen van raadslid Marcel Terlouw (GL) over teveel beslag leggen op uitkering bijstandsgerechtigden i.v.m. schulden 21.0207