Collegebesluiten 19 mei

Huisvestingsverordening 2020 en aanpassing Beleidsregels onttrekking en Woningvorming 20.0232

Het college van burgemeester en wethouders biedt de Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad Leiden 2020 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. Een aanpassing was noodzakelijk nu uit recente uitspraken van de bestuursrechter is gebleken dat de schaarste van woningen voldoende moet worden aangetoond. Aan de Huisvestingsverordening is een bijlage toegevoegd met een toelichting op de schaarste van woningen in Leiden. Hiermee wordt toegelicht dat er meer mensen op zoek zijn naar een woning dan dat er woningen in Leiden zijn. Het maakt dan niet uit of het over goedkope of dure woningen gaat of huurwoningen of koopwoningen. Nu aanpassing van de regelgeving noodzakelijk is, is het tevens gewenst om in de Huisvestingsverordening en de Beleidsregels een aantal technische wijzigingen door te voeren. Deze zijn naar voren gekomen in de eerste maanden dat de Beleidsregels in de praktijk worden toegepast. Zo is er opgenomen wat de volgorde is van in behandeling nemen van binnengekomen aanvragen voor onttrekking.

Overige besluiten:

  • Uitgifte water locatie Noordman, Haagweg 89 20.0229