Collegebesluiten 19 maart 2019

Over de volgende onderwerpen is een apart persbericht beschikbaar:

Collegevoorstel - Vraagstelling referendum 19.0130

De gemeenteraad van Leiden heeft op 14 maart ingestemd met het inleidend referendumverzoek over de Nota van Uitgangspunten LEAD. Daarmee is de volgende fase in de besluitvorming over het referendum gestart en moet de definitieve vraag in het referendum worden bepaald. De Referendumkamer heeft daarom aan het college gevraagd om haar opvattingen over de vraagstelling kenbaar te maken. Naar aanleiding van dit verzoek heeft het college een brief aan de referendumkamer vastgesteld. Daarin schrijft het college dat zij het advies van de Referendumkamer over de vraagstelling afwacht. Na advies van de Referendumkamer beslist de raad over de vraagstelling.

Raadsvoorstel - Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges 2019 19.0132

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het rijkstarief van € 13,40 voor meertalige modelformulieren op te nemen. Als een inwoner vraagt om een vertaling van een document van de burgerlijke stand, kan de gemeente tegen betaling dit formulier afgeven. Dit betreft een nieuwe verordening in de Europese Unie die is ingegaan op 16 februari 2019. 

Daarnaast wordt een verkeerd opgenomen tarief voor het aanvragen van een horecavergunning gecorrigeerd. Dit tarief was € 533,81 en wordt € 553,81.

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid T. van Halm (SP), ingekomen 19 februari 2019, over de beslagvrije voet voor mensen met een uitkering. 19.0128