Collegebesluiten 19 januari

Over het volgende besluit wordt een persbericht verstuurd:

Ondertekening landelijke uitvoeringsagenda Stadslogistiek 21.0024 (19-1)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de landelijke uitvoeringsagenda stadslogistiek te tekenen. De landelijke uitvoeringsagenda bevat de uitgangspunten voor de inrichting van een zero-emissie zone in ruim 40 gemeenten voor vracht- en bestelverkeer vanaf 1 januari 2025. Wethouder Ashley North ondertekent de landelijke uitvoeringsagenda namens het college. Op 8 december 2020 heeft het college het voornemen om deze zero-emissie zone in te stellen voor de binnenstad en Stationsplein omgeving van Leiden vastgesteld. In Leiden is al een milieuzone van kracht voor vrachtverkeer met oudere dieselmotoren van niveau vier en hoger. Door het instellen van een zero-emissie zone vracht- en bestelverkeer wordt een bijdrage geleverd aan een schone en duurzame binnenstad met ruimte voor de fiets en voetganger. In de komende periode wordt samen met diverse stakeholders gewerkt aan een binnenstad die in 2025 schoon (emissie-loos) en duurzaam wordt bevoorraad. Deze samenwerking is bekrachtigd in het Convenant `Stadsdistributie 071’, dat op 9 december 2020 met lokale ondernemersverenigingen en brancheorganisaties is getekend.

Overige besluiten:

  • Nadere regels subsidieverstrekking referendum Roomburgerpark 21.0031 (19-1)
  • Convenant bluswatervoorzieningen Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) 21.0022 (19-1)
  • Collegevoorstel vaststelling Bankreglement Stadsbank Gemeente Leiden 2021 en beleidsregels Bankreglement Stadsbank Gemeente Leiden 2021 21.0001 (19-1)
  • Bodemfunctieklassenkaart 2021 Leiden 21.0014 (12-1)
  • Convenant omwonenden Verdamstraat, Ons Doel, Binnenvest en gemeente Leiden 21.0017 (12-1)

Schriftelijke vragen:

  • Schriftelijke vragen van Anandkoemar Jitan (Leiden Participeert) aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden over problemen voor voetgangers in de Stevenshof (ingediend 14 december 2020) 21.0027 (19-1)