Collegebesluiten 19 april

Beleidsregel coronaterras zomer 2022 22.0173

De coronacrisis lijkt achter ons te liggen. Met dit besluit wil het college horecaondernemers nog eenmaal tegemoet komen, omdat zij de afgelopen 2 jaar zwaar door de coronacrisis zijn getroffen. Dit wil het college doen door horecaondernemers zoveel mogelijk de ruimte te bieden om in de post coronatijd zo flexibel mogelijk binnen de kaders van alle claims op de openbare ruimte, inkomsten te kunnen laten genereren om zodoende de gederfde inkomsten over de afgelopen 2 jaar enigszins goed te kunnen maken. Voor de totstandkoming van deze beleidsregel is waar mogelijk tegemoet gekomen aan de wensen van de ondernemers, zonder daarmee de leefbaarheid aan te tasten. De verlenging van de uitbreidingsmogelijkheden voor coronaterrassen duurt tot 4 oktober 2022. Wel kan bij geluidsoverlast of bij verkeersgevaarlijke situaties de tijdelijke vergunning worden heroverwogen.

Overige besluiten

  • Jaarverslag 2021 en Uitvoeringsprogramma 2022 Handhaving openbare ruimte – na wensen en bedenkingen 22.168
  • Projectovereenkomst inz. project Polderlab Vrouw Vennepolder (Land van Ons) 22.0169
  • Verantwoording ENSIA 2021 22.016

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Lianne Raat (PvdD) over het weghalen van (meerkoeten)nesten 22.0165
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Martine van Schaik (PvdD) over het beter op orde brengen van (de uitvoering van) het bomenbeleid 22.0174
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Josine Heijnen (CDA) over bedrijventerreinen en woningbouw 22.0175
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid LIANNE Raat (PvdD) over het evenementengras op de Lammermarkt 22.0166
  • Beantwoording schriftelijke vragen van Pieter Krol (CU) en Gebke van Gaal (GL) over opvang (ongedocumenteerde) vluchtelingen 22.0172