Collegebesluiten 18 mei

Uitkomst en inhoud gesprekken wijk- en buurtverenigingen 21.0268

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad met een brief over de uitkomst en inhoud van de gesprekken met de wijk- en buurtverenigingen. Het college heeft intensieve en waardevolle gesprekken gevoerd met de wijk- en buurtverenigingen in de binnenstad en buiten de binnenstad. Naast inhoudelijke aandachtspunten was participatie een belangrijk onderwerp van gesprek. Het college gaat aan de slag met de acties en leerpunten die hieruit voortkomen om de wijk- en buurtverenigingen nog beter te betrekken bij de vorming van beleid en totstandkoming van projecten.

Burgemeestersbesluit 21.023:

De burgemeester heeft besloten om een samenscholingsverbod af te kondigen voor de vier schoolpleinen in de Stevenshof gelegen aan de Zuster Meijboomstraat 2 en aan de Antoinette Kleynstraat 4, 6 & 8  te Leiden. Dit betekent dat niet meer dan drie personen zich mogen ophouden op de schoolpleinen. De aanleiding hiervoor is de overlast die de afgelopen tijd in de late avond en nachtelijke uren met name door jongeren op deze locatie wordt veroorzaakt. De overlast bestaat onder andere uit het veroorzaken van veel rommel, vernielingen en het veroorzaken van geluidsoverlast voor buurtbewoners. De gemeente heeft borden geplaatst op de vier schoolpleinen. Het samenscholingsverbod geldt van 21.00 uur tot 07.00 uur, met ingang van 19 mei tot en met 24 oktober 2021.

Overige besluiten:

 • Vaststellen ENSIA documenten 21.0266
 • Aanbesteding programmamanagement DZKM 21.0270
 • Zienswijze op de programmabegroting RDOG HM 2022 21.0265
 • Stoppen tijdelijk gedogen laden en lossen buiten venstertijden Breestraat en Haarlemmerstraat 21.0261
 • Beleidsregels Participatiewet 21.0258
 • 2e technische wijziging Programmabegroting 2021 21.0256
 • BSGR: zienswijze concept-begroting 2022-2025; jaarstukken 2020 ter informatie 21.0264
 • Vaststellen 9e coronaraadsbrief 21.0271

Schriftelijke vragen:

 • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Rembrandt Rowaan (GL), ingediend op 30 maart 2021, over inclusieve kinderopvang 21.0242 (11-5)
 • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid J. Bleijie (CDA), ingediend 1 april, over kunstwerk pal voor het Gravensteen 21.0244 (11-5)
 • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid M. Otten (PvdA), ingediend 6 april, over betaalbaarheid duurzaamheidsmaatregelen 21.0260
 • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid A. Voorwald (VVD), ingediend 9 april, over creatieve oplossingen om Leidse studenten perspectief te bieden 21.0257