Collegebesluiten 18 juni

(Tussentijdse) aanpassing Beleidsregels parkeernormen Leiden en parkeerverordening na inspraak 19.0311

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de beleidsregels rondom parkeernormen en de parkeerverordening tussentijds aan te passen om noodzakelijke nieuwbouwprojecten mogelijk te maken. Leiden staat voor grote uitdagingen, zoals het bouwen van 8.500 woningen. Om te zorgen dat de stad leefbaar, duurzaam en bereikbaar blijft bij nieuwbouwplannen, zijn instrumenten nodig om parkeren in goede banen te leiden. Doel is ervoor te zorgen dat de parkeerdruk voor de omgeving bij nieuwbouwprojecten niet hoger wordt.

Een nieuwe parkeervisie, inclusief beleidsregels en parkeernormen, is in de maak. Naar verwachting kan de gemeenteraad deze visie na de zomer vaststellen. Om nu alvast meer slagkracht te hebben voor nieuwbouwprojecten stelt het college voor om de beleidsregels en de parkeerverordening tussentijds aan te passen.

De aanpassingen houden in dat:

  • een omgevingsvergunning voor een bouwproject kan worden verleend als niet (volledig) aan de parkeereis kan worden voldaan, bijvoorbeeld omdat er geen ruimte in de omgeving is om parkeerplaatsen aan te leggen of een ondergrondse parkeergarage niet mogelijk is;
  • een aanvraag van een bewoner van zo’n nieuwbouwproject voor een bewoner- of bezoekersparkeervergunning kan worden geweigerd in gevallen dat volledig aan de parkeereis wordt voldaan.

Overige collegebesluiten:

  •  Aanmelding Innovatieprogramma Langer thuis - Inclusieve wijk 19.0247

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen M. Kersten (PS) en A. Theeuwen (SP) over kunstgrasveldjes rond ondergrondse vuilcontainers 19.0309