Collegebesluiten 18 april

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende later openbaar gemaakte besluiten genomen:

Richtinggevende keuze wijksportpark Roomburgerpark 19.0181 (16-4)

De gemeenteraad wordt gevraagd om, op basis van het Haalbaarheidsonderzoek wijksportpark Roomburgerpark, een richtinggevende keuze te maken en het college van burgemeester en wethouders de opdracht te geven om de definitiefase verder te doorlopen en het Kaderbesluit wijksportpark Roomburgerpark voor te bereiden.

Overige collegebesluiten:

  •  Vaststellen ENSIA documenten 19.0173 (16-4)

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen raadslid M. Kersten (Sleutelpartij), ingekomen 18 maart 2019, over de slechte participatie betreffende openbare werken Surinamestraat en omgeving 19.0171 (16-4)