Collegebesluiten 17 september

  • Vaststelling bestemmingsplan Oude Singel 28 19.0444
  • Verkoop grond nabij Vondellaan 47 19.0452
  • Benoeming tot plaatsvervangend functionaris gegevensbescherming 19.0445