Collegebesluiten 15 november

Over de volgende onderwerpen is een persbericht verstuurd:

Analyse & raadsinformatiebrief deeltweewielers gemeente Leiden 22.0464

Leiden kiest nadrukkelijk voor vormen van schoon vervoer die tegelijkertijd ook weinig ruimte innemen. Op termijn worden meer gebieden in de stad autoluw en duurzaam ingericht met ruimte voor voetgangers, fietsers en groen. Het bieden van aantrekkelijke en logische alternatieven voor de auto is dan noodzakelijk. Deelconcepten kunnen hierin een bijdrage leveren, op voorwaarde dat deze goed inpasbaar zijn en geen beslag leggen op de openbare ruimte. Vooral in Nederland zijn in korte tijd deelscooters en deelfietsen in de mobiliteitswereld populair geworden. Nu worden deeltweewielers nog niet (automatisch) toegelaten in de openbare ruimte van de gemeente Leiden. Hiertoe heeft het college in juli 2020 besloten, door een aangepast aanwijzingsbesluit voor deze categorie van deelvoertuigen op te nemen. Daarbij is toegezegd dat een analyse wordt uitgewerkt naar de behoefte en potentie voor deelfietsen en -scooters in Leiden. Het doel van de analyse was om weloverwogen beslissingen te maken of en op welke wijze (en welk type) deelfietsen en -scooters tot de openbare ruimte kunnen worden toegelaten.

De gemeente zet in eerste instantie in op de deelbakfiets, omdat de deelbakfiets de meeste autoritten vervangt. Daarnaast staan de inwoners van Leiden het meest positief tegenover de deelbakfiets en is de impact op de openbare ruimte beïnvloedbaar, door bijvoorbeeld speciale parkeervakken voor bakfietsen te reserveren en/of deze te combineren met autodate parkeerplaatsen. Voor de deelfiets ziet de gemeente Leiden vooral kansen in de bekende OV-fiets. De OV-fiets wordt ook goed door inwoners gewaardeerd en biedt op lange termijn kansen in de mobiliteitsketen rondom openbaar vervoer en Park&Ride. Tot sluit de deelscooter. Daar zien het college en ook veel inwoners, minder heil in. Vanwege de beperkte bijdrage aan de mobiliteitstransitie, de mogelijke belasting van de openbare ruimte en het lage draagvlak onder bewoners, worden er voorlopig dan ook geen deelscooters in Leiden toegestaan.

Beleidsplan gladheidsbestrijding 2022 - 2027 22.0471

Het College van B&W heeft het beleidsplan Gladheidsbestrijding 2022-2027 vastgesteld. In dit plan staat beschreven hoe de gemeente Leiden de komende vijf jaar invulling geeft aan het bestrijden van gladheid op fietspaden, bruggen en wegen. Met dit plan waarborgt de gemeente zo goed mogelijk de veiligheid van de weggebruiker en de bereikbaarheid van de stad in het geval van ijzel en sneeuw.

Overige besluiten

  • Participatieplan Mendelweggarage 22.0474

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend 6 oktober 2022) van raadslid Martijn Otten (PvdA) over de hervorming van de huurtoeslag 22.0467