Collegebesluiten 15 maart

Verbod winkelwagens De Kopermolen, De Luifelbaan, het Vijfmeiplein en het Bevrijdingsplein 22.0116

Rondom de winkelgebieden De Kopermolen, De Luifelbaan, het Vijfmeiplein en het Bevrijdingsplein worden regelmatig winkelwagens achtergelaten. Dit veroorzaakt overlast en verrommeling in de buurt. Om hiertegen op te kunnen treden worden deze vier winkelgebieden aangewezen als gebieden waar buiten het voor winkels, zoals supermarkten, verboden is om onbeheerde winkelwagentjes te hebben. De winkels moeten de winkelwagentjes die buiten dit gebied staan opruimen. Voor de gebruiker van een winkelwagen is het verboden om buiten deze aangewezen winkelgebieden winkelwagentjes te gebruiken of achter te laten. Zowel de gebruikers als de eigenaren van de winkelwagentjes kunnen een boete krijgen als zij deze achterlaten of gebruiken buiten het aangewezen gebied. Winkeliers kunnen ook een last onder dwangsom opgelegd krijgen.

Overige besluiten:

  • 1e technische wijziging Programmabegroting 2022 22.0111
  • Vaststellen Centrumregeling bedrijfsvoering Leidse regio 22.0115
  • Collegevoorstel Evaluatie Lucas van Leyden Fonds en aanbevelingen uitvoering BKOR beleid in 2022 en verder 22.0096

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 11 februari 2022) van raadslid Thomas van Halm (SP) inzake de subsidie historisch stadsbeeld 22.0110
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden Tom Leest (VVD) en Tiny Klever (PvdA) over straatintimidatie 22.0114