Collegebesluiten 15 februari 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende later openbaar gemaakte besluiten genomen:

Verzoek Volksreferendum 19.0052 (12-2)

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad via een brief over het niet faciliteren van een landelijk volksreferendum, naar aanleiding van een vraag van Stichting Burgercomité Nederland.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

Erratum beleidsplan armoedebeleid 2019-2022 19.0067 (12-2)

Het college heeft bij het raadsvoorstel “Meedoen door Maatwerk Beleidsplan Armoedebeleid 2019-2022” een erratum vastgesteld. Uit de eerdere tekst bleek namelijk onvoldoende dat voor het nieuw te vormen maatwerkbudget ook de inkomensgrens van 120%van het sociaal minimum geldt, die ook voor het overige armoedebeleid wordt aangehouden.

Erratum Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein 19.0062 (12-2)

Het college heeft een erratum vastgesteld bij het raadsvoorstel Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein. Met dit erratum wordt in de verordening duidelijker vastgelegd dat alle doelgroepen van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet evenredig in de Adviesraad Sociaal Domein vertegenwoordigd moeten zijn.