Collegebesluiten 14 september

Over dit besluit wordt een separaat persbericht verstuurd:

Vaststelling bestemmingsplan Haagweg - Noordman 21.0438

Het college van burgemeester en wethouders legt het bestemmingsplan Haagweg - Noordman ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Dit plan maakt het mogelijk om de vrijkomende locatie aan het water te herontwikkelen tot woningbouw met ruimte voor een drie-laags appartementenblok met 13 appartementen en zeven grondgebonden woningen, alle energieneutraal. Daarnaast maakt het plan een nieuw bijgebouw voor de naastgelegen molen De Heesterboom mogelijk. Verder voorziet het plan in een zo groen mogelijke buitenruimte en een openbare verblijfsplek aan de Rijn.

Doordecentralisatie maatschappelijke zorg per 2023 21.0437

Met ingang van 2023 worden de financiële middelen voor beschermd wonen door het Rijk geleidelijk steeds meer naar de afzonderlijke gemeenten overgedragen. De financiële middelen voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg en bemoeizorg worden door het Rijk voorlopig nog aan de Gemeente Leiden verstrekt ten behoeve van de hele regio. In de regio Holland Rijnland maken we afspraken met elkaar om de middelen die de gemeente Leiden als centrumgemeente hiervoor ontvangt vanaf 2023 over de afzonderlijke gemeenten te verdelen. Met deze verandering kan elke gemeente ervoor zorgen dat benodigde hulp eerder, dichterbij en meer in samenhang met andere sociale activiteiten en de lokale hulpverlening wordt georganiseerd. Voor inwoners met specifieke behoeften waarvoor de ondersteuning lokaal niet aanwezig is of georganiseerd kan worden, maken de

gemeenten afspraken hoe deze in de regio beschikbaar zijn. Om alle ondersteuning op lokaal niveau in 2023 goed geregeld te hebben is nu een raadsbesluit noodzakelijk zodat begin 2022 de inkoop van maatschappelijke zorg kan starten.

Overige besluiten:

  • Burgemeester en collegevoorstel toetreding Erasmus Enterprise BV aan UNIIQ BV 21.0436
  • Collegevoorstel Financiering DHLS 21.0440

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend 29 juli 2021) van Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) over gevaarlijke verkeerssituaties en andere problemen op en nabij de Korevaarstraat 21.0435