Collegebesluiten 14 maart 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende later openbaargemaakte besluiten genomen:

Strategische samenwerkingsagenda Water 2019-2022, Gemeente Leiden - Hoogheemraadschap van Rijnland 19.0105 (5-3)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de strategische samenwerkingsagenda Water 2019-2022 met het Hoogheemraadschap van Rijnland vast te stellen. We werken nauw samen op het thema water, maar ook op de verschillende gerelateerde thema’s als klimaatadaptatie en energie. Dit sluit aan bij een van de ambities en doelstellingen van het beleidsakkoord 2018-2022, namelijk Duurzame Verstedelijking.

Besluit in het kader van de Scheepvaartverkeerswet over tijdelijke afsluiting Nieuwe Rijn in verband met Koningsnacht en Koningsdag 2019 19.0107 (5-3)

Het college van burgemeester en wethouders heeft in verband met de op- en afbouw en de festiviteiten rondom de Koningsnacht en Koningsdag 2019 besloten de Nieuwe Rijn tijdelijk af te sluiten voor al het scheepvaartverkeer en in dat kader verkeerstekens te plaatsen.