Collegebesluiten 13 januari

Beleidsprogramma Voetganger 2020-2030 21.0010 (12-1)

In Leiden hechten we er grote waarde aan dat iedereen zich veilig kan bewegen, daarom heeft het college van burgemeester en wethouders het beleidsprogramma Voetganger 2020-2030 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Leiden is een compacte stad waar het makkelijk is om je lopend te verplaatsen. Dat is fijn want lopen is een prettige, duurzame en gezonde manier van bewegen. Iedereen is een gedeelte van zijn reis wel even voetganger, naar de fiets, vanaf de bushalte of tijdens een wandeling. Uit verschillende participatietrajecten kwam de wens naar voren om de voetganger in Leiden letterlijk en figuurlijk meer ruimte te geven. Met dit beleidsprogramma geeft Leiden invulling aan die wens. Het programma richt zich op het verbeteren van de veiligheid van looproutes en de overzichtelijkheid in drukke gebieden en bij oversteekplaatsen. Daarnaast richt het programma zich op duidelijke bewegwijzering en inclusiviteit zodat iedereen lopend, met rolstoel of scootmobiel overal kan komen. Dit nieuwe beleid past bij de ambitie van het college om schonere vervoersvormen zoals lopen, fietsen en openbaar vervoer te stimuleren.

TeGoedBon: Aanpassing mandaat voor uitvoering regeling 21.0013 (12-1)

De gemeenteraad heeft begin 2020 een verordening duurzaamheidsvouchers vastgesteld op grond waarvan er per 1 juli 2020 tegoedbonnen ter waarde van €70,- verstrekt worden aan Leidse woningeigenaren. Deze actie loopt tot 1 april 2021. De voucher kan gebruikt worden voor het uitvoeren van eenvoudige duurzame maatregelen, zoals aanschaf van tochtstrips, radiatorfolie, een waterbesparende douchekop enzovoort. Een woningeigenaar kan ook kiezen voor een energiebesparingstraject van €70. Inmiddels hebben al meer dan 3.580 Leidenaren de bon ingeleverd. Alle huiseigenaren hebben een bon ontvangen. Als de bon kwijt is, kunnen bewoners een nieuwe bon aanvragen door een mail te sturen naar info@gagoed.nl
De uitvoering van deze regeling is in handen van de Omgevingsdienst West-Holland. Het college van burgemeester en wethouders heeft om uitvoering van de regeling mogelijk te maken hoofdstuk 13 van het bevoegdhedenregeling gemeente Leiden 2019 opnieuw vastgesteld.

Referendum Inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark 21.0018 (12-1)

Het definitief referendumverzoek voor het raadsvoorstel ‘Inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark’ is door meer dan 5.000 kiesgerechtigde Leidenaren ondersteund. Het college stelt de raad voor hierover een referendum te houden en dit gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen op 15, 16 en 17 maart 2021 te laten plaatsvinden.

Overige besluiten:

  • Aanvraag gemeentegarantie St. Boerhaave zonder wensen of bedenkingen 21.0012 (12-1)

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen M. van Schaik (PvdD), ingekomen 23 november, over milieuvervuiling illegale boten Spoorweghaven 21.0009 (12-1)
  • Beantwoording schriftelijke vragen S. Herman (D66), ingekomen 9 december, over het vaccineren tegen corona 21.0008 (12-1)