Collegebesluiten 12 september

Over het volgende besluit wordt een persbericht verstuurd:

Vaststelling bestemmingsplan Corantijnstraat 23.0383

Het ontwerpbestemmingsplan Corantijnstraat heeft vanaf 31 maart tot 12 mei 2023 ter inzage gelegen. In deze periode kon eenieder een zienswijze indienen. Er zijn vier zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben betrekking op verschillende onderwerpen en hebben geleid tot een ondergeschikte aanpassing in de toelichting van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt gewijzigd aangeboden aan de raad ter vaststelling.

Het bestemmingsplan “Corantijnstraat” omvat het gebied dat aan de noord- en westzijde wordt begrensd door de Corantijnstraat en aan de oost- en zuidzijde door de Paramaribostraat. Op deze locatie staan drie verouderde woonblokken met 88 woningen die in eigendom zijn van woningcorporatie Portaal. De bestaande woonblokken worden gesloopt en daarvoor in de plaats bouwt Portaal vier nieuwe woonblokken met 176 duurzame sociale huurwoningen terug.

Overige besluiten

  • Subsidieregeling internationale taalklassen Leiden 2023 23.0400
  • Collegebrief Natuur- en Duurzaamheidseducatie 23.0392
  • Tekenen Samenwerkingsovereenkomst in verband met vervanging BNG prepaidpas door maatschappelijke pas 23.0395
  • Ontbrekende bijlage beleidsregel Energiepark 23.0405

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid van der Veer (CDA) en Voorwald (VVD) over mogelijk gevaar door achterstallig onderhoud in park Cronesteyn 23.0398