Collegebesluiten 11 juni

Resultaat aanbesteding en vervolg nieuwbouw Binnenbad-IJshal De Vliet 19.0305

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad met een brief over het voortijdig beëindigen van de Europese aanbesteding van het nieuwe binnenbad en ijshal op Sportpark De Vliet. Reden voor de beëindiging is dat er geen inschrijvingen ontvangen zijn. Een eerste analyse wijst uit dat in de huidige bouwmarkt aannemers voor de bouw van een dergelijk groot en complex werk niet (meer) geïnteresseerd zijn in een aanbesteding op basis van een geïntegreerd contract. De aannemers beoordelen deze contractvorm voor hen als te risicovol ten opzichte van het te behalen rendement. Daarnaast zitten veel marktpartijen aan de maximale capaciteit, waardoor ze zeer selectief zijn in het inschrijven op nieuwe aanbestedingen. Het college beraadt zich over de te nemen vervolgstappen en hoe het project passend op de situatie in de huidige bouwmarkt opnieuw kan worden aanbesteed. De gemeenteraad wordt hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk geïnformeerd. Daarin worden ook de consequenties voor onder andere de contractvorm, de doorlooptijd en eventueel overige projectkaders meegenomen.

Overige collegebesluiten:

  • Ondertekening partnerschapsovereenkomst deelname EU Interreg 'It takes a village to raise a child' (VRAC) 19.0306
  • Aanvullend krediet herontwikkeling Energiepark e.o. 19.0304
  • Dienstverleningsovereenkomst BSGR 19.0302
  • Aanwijzingsbesluit toezichthouders HEIT bouwinspecteurs bij prostitutiecontroles en sociaal rechercheurs bij controles malafide bedrijvigheid 19.0299

 Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid J. Heijnen (CDA), ingekomen 6 mei 2019, over golf van autobranden in Leiden 19.0298
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid G. Holla (PvdA) en L. Raat (PvdD), ingekomen 30 april 2019, over de milieuonvriendelijke schoonmaak na Koningsdag 19.0270