Collegebesluiten 11 april

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende later openbaar gemaakte besluiten genomen:

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid M.Otten (PvdA), ingekomen 18 maart 2019, over het opheffen van een klas op bassischool de Joppensz 19.0166 (9-4)
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadsleden J. Bleijie (CDA) en A. Voorwald (VVD), ingekomen 18 maart 2019, over zorgen over het lerarentekort in Leiden 19.0167 (9-4)