Collegebesluiten 10 mei

Overige besluiten:

  • Normenkader accountantscontrole jaarrekening 2021 22.0188
  • Zienswijze Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Hollands Midden 22.0192
  • Algemeen Controleplan 2022 (ACP 2022) 22.0193
  • BSGR: zienswijze begrotingswijziging 2022, meerjarenbegroting 2023-2026, jaarstukken 2021 ter informatie 22.0198

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 10 maart 2022) door raadslid Josine Heijnen (CDA) over de voortgang rondom LEAD 22.0187
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 31 maart 2022) door raadslid Thijs Vos (Partij Sleutelstad) inzake de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen 22.0194