Collegebesluiten 10 maart

  Multifunctionele fietsparkeervakken Breestraat 20.0129

  Leiden is een echte fietsstad en deze fietsen zien we onder andere veelvuldig geparkeerd in de Breestraat. In 2017 zijn op zaterdag tijdelijke fietsparkeervakken geplaatst in de Breestraat. Deze vakken werden goed gebruikt en zorgden ervoor dat fietsers op de daarvoor bedoelde plek hun fiets stalden. Zo bleef het trottoir voor iedereen toegankelijk en vielen fietsen niet op de rijbaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om gezamenlijk met ondernemers uit de Breestraat en Centrummanagement locaties in de Breestraat te kiezen waar multifunctionele fietsparkeervakken worden aangelegd, die tijdens venstertijden inzetbaar zijn als laad- en losplekken. In deze vakken kunnen op bepaalde dagen en tijden fietsen geparkeerd worden. Zo blijft de Breestraat een fijne plek om te winkelen, wandelen en te ondernemen.

  Overige collegebesluiten:

  • Brief in aan minister van Infrastructuur en Waterstaat in reactie op Ontwerpstructuurvisie MIRT-verkenning A4 Burgerveen - N14 20.0124
  • Scheepvaartverkeersbesluit, tijdelijke afsluiting Nieuwe Rijn in verband met het evenement Koningsnacht en Koningsdag 2020 20.0121
  • Uitbreiding cultuurhistorische advisering inzake ruimtelijke plannen voor de regio door Erfgoed Leiden en Omstreken 20.0110
  • Mandaatvoorstel Convenant Samenwerking Gemeenten en Bewindvoerders in de Leidse regio 20.0117
  • Reglement Burgerlijke stand 2020 20.0131
  • Vaststelling bestemmingsplan Loswal e.o. 1e herziening 20.0106 (3-3)

  Over dit besluit wordt een apart persbericht gestuurd: