Collegebesluiten 10 januari

Over het volgende onderwerp is een persbericht verstuurd:

Samenwerkingsovereenkomst Fietspoort Spanjaardsbrug 23.0012

De Fietspoort Spanjaardsbrug verbindt de Lage Rijndijk in Leiden met de Zijldijk in Leiderdorp. Over deze brug fietsen dagelijks ongeveer 10.000 fietsers. De gemeenten Leiden, Leiderdorp en de provincie Zuid-Holland willen de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers op deze plek verbeteren door de Spanjaardsbrug af te sluiten voor autoverkeer, met uitzondering van ov en hulpdiensten. Vanaf het kruispunt Lage Rijndijk-Sumatrastraat in Leiden tot het kruispunt Zijldijk-Vlasbaan in Leiderdorp wordt de weg opnieuw ingericht. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor fietsers, voetgangers, bussen en groen. Beide gemeenten hebben projectafspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Convenant samenwerking gemeenten en bewindvoerders in de Leidse regio 23.0016

Uit een eerste evaluatie van het ‘convenant samenwerking gemeenten en bewindvoerders in de Leidse regio’ is gebleken dat de aangesloten bewindvoerders en de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiden tevreden zijn met de afspraken die in het convenant staan. Die zijn erop gericht om de kwaliteit van de samenwerking tussen gemeentelijke schuldhulpverlening en bewindvoerders te verbeteren en de financiële zelfredzaam van inwoners te vergroten, zodat zij geen bewind meer nodig hebben.

Gemeenten in de Leidse regio willen wel graag meer inzicht in het totale aantal aanvragen schuldenbewind, niet alleen wanneer er sprake is van een aanvraag bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering. Dat helpt om aanmeldingen voor schuldhulpverlening op tijd te starten en om de instroom beter in te kunnen schatten. Het convenant is hierop aangepast zodat alle schuldenbewinden die de rechter uitspreekt, worden gemeld bij de gemeenten. Door de aanpassing moet het convenant opnieuw ondertekend worden en burgemeester Lenferink heeft hiervoor wethouder Abdelhaq Jermoumi gemandateerd.

Beleidsregels Ontheffingen Autoluwe (binnen)stad Leiden 23.0014

Het college heeft de Beleidsregels Ontheffingen Autoluwe (binnen)stad Leiden vastgesteld. De ambitie van het college is een duurzame en leefbare (binnen)stad, die we onder andere bereiken door te kiezen voor schone mobiliteit en een autoluwe binnenstad met focus op lopen, fietsen en groen. Een autoluwe binnenstad en ook autovrije/luwe gebieden buiten de binnenstad stellen hoge eisen aan de handhaving en regulering. Reden waarom de gemeente een eenduidig ontheffingensysteem en kentekenregistratie met camera’s wil invoeren.

Met dit besluit wordt het huidige ontheffingenbeleid hiermee deels geformaliseerd en deels geactualiseerd. Nieuw is dat de ontheffing op basis van het kenteken wordt verstrekt in plaats van op persoon. Dit maakt het mogelijk om de handhaving met inzet van kentekenregistratiecamera’s uit te voeren. Voor een goede uitvoering moeten ontheffingen daarom eenvoudig en snel digitaal kunnen worden aangevraagd en verleend.

Voor gemeente Leiden is dit de eerste stap van de invoering van deze wijze van handhaven. Daarom start de gemeente in april 2023 met kentekencamera’s op drie locaties: bij de Breestraat, Leidse Schans (onderdeel van Lammenschansdriehoek) en Langebrug. Bestuurders zonder ontheffing zullen na een overtreding altijd eerst een waarschuwing ontvangen en pas bij herhaling een boete.

Overige besluiten

  • Regeling Beheer BRP en Regeling Beheer datadistributie 23.0009
  • Vaststellen sanctiebeleid markten Leiden 2023 23.0015

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid T. Bos (Partij Sleutelstad) over de brief van de Minister inzake het Didam-arrest in relatie tot de herinrichting van het Rozenplein 23.0011
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid M. van Schaik (PvdD) over bomen en bijen in polderpark Cronesteyn 23.0017