Collegebesluiten 10 december

Uitvoeringsbesluit Herinrichting Lakenpark 19.0624

Leiden werkt aan het Singelpark; het langste, mooiste en spannendste stadspark langs de unieke Leidse singelrand. De gemeenteraad heeft hier kredieten voor gereserveerd en deels al beschikbaar gesteld. Ook Provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland financieren het Singelpark mee. 

Een van de deelgebieden in het Singelpark is het Lakenpark. Het college heeft besloten het uitvoeringsbesluit voor de herinrichting van het Lakenpark ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Met de herinrichting van het Lakenpark komt de invulling van de ambitie voor het Singelpark weer een stapje dichterbij. 

Samen met de buurt, de Vrienden van het Singelpark en andere stadspartners wordt hier gewerkt aan een mooi park met een hoge verblijfskwaliteit. Er komt veel extra groen, nieuwe bloeiende bomen, heesters en vaste planten. Een park met een belangrijke functie voor de buurt, om door heen te wandelen, te sporten en te spelen. In het Katoenpark wordt de bestaande speeltuin vervangen door een nieuwe natuurlijke speeltuin met een speelvijver en veel natuurlijke speelaanleidingen.

De herinrichting start naar verwachting na de zomer van 2020.

Vaststellen locatiekeuze verplaatsen 16 tijdelijke woonunits Sumatrastraat 19.0594

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Verdamstraat in de Burgemeester- en Professorenwijk aangewezen als nieuwe locatie voor de verplaatsing van de 16 tijdelijke woonunits die momenteel aan de Sumatrastraat 195 zijn gevestigd. De woonunits zijn van corporatie Ons Doel en worden bewoond door 12 bewoners van stichting De Binnenvest en 4 reguliere bewoners. De 12 bewoners betreffen voormalig dak- en thuislozen die in de afrondende fase van het hulptraject bij de Binnenvest verkeren om na een jaar door te stromen naar de reguliere huisvesting. De woonunits, in eigendom van corporatie Ons Doel moeten weg van de Sumatrastraat, waar ze tijdelijk zouden staan, omdat corporatie Ons Doel hier 82 sociale huurwoningen gaat bouwen. Op basis van een studie naar mogelijke locaties in Leiden is het groene veld aan de Verdamstraat/Fruinlaan naar voren gekomen als de beste optie om de woonunits met een vergunning voor maximaal 10 jaar te plaatsen.

Kader voor de opdracht aan de gemeentelijke toegang jeugdhulp 19.0617

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het kader voor de opdracht aan de gemeentelijke toegang jeugdhulp in de Leidse regio vanaf 2021 vast te stellen, de financiële consequenties die uit dit kader voortvloeien te betrekken bij de Kaderbrief 2021-2024 en de reactienota op de inspraakreacties van de maatschappelijke partners en adviesraden van de Leidse regio vast te stellen.

Deze opdracht vormt een opmaat naar de feitelijke inkoop van de gemeentelijke toegang jeugdhulp om daarmee de komende jaren de toegang tot jeugdhulp in Leiden te garanderen.

In de opdracht staat o.a. centraal dat jeugdhulp dichtbij het gezin wordt georganiseerd en jeugdigen vroegtijdig en preventief worden geholpen, zodat doorverwijzingen naar gespecialiseerde jeugdhulp worden verminderd.

Overige collegebesluiten:

  • Tijdelijke verhuur Corantijnstraat 19.0620
  • Vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2019/2020 19.0629
  • Regeling tegemoetkoming zorg 2020 19.0628
  • Harmonisatie milieuzone vracht 19.0622
  • Oprichting van de stichting LBSP en de deelname hieraan 19.0625
  • 11e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland 19.0632
  • Materiële budgetten VRIS 19.0631
  • Opschorting aanwijzingsbesluit Lammenschansdriehoek 19.0604
  • Reactie brief Rijnstreek overdracht maatschappelijke zorg 19.0610