Collegebesluiten 1 juni

Voor deze besluiten is er een persbericht

Overige besluiten

  • 2e erratum zienswijzennota LEAD 21.0297
  • Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Servicepunt71 21.0254 (25-5)

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) over oneigenlijke drempels bij indiening van burgerinitiatieven 21.0289
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden T. Leest en M. Dirkse (VVD) - participatie is maatwerk bij wijkvernieuwing Raadsherenbuurt 21.0293