Collegebesluiten 1 december

Overige besluiten:

  • Verordening Gegevensverstrekking BRP 2020 20.0603
  • Mandatering ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Stichting JOGG 20.0604
  • Benoeming twee leden RvT Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci 20.0599

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Jordan (D66), ingekomen op 16 oktober, over omgang met algoritmes 20.0593