Collegebesluit 21 januari

Beleidsregels bijzondere bijstand 2020 20.0030

De Beleidsregels bijzondere bijstand 2020 zijn vastgesteld. De belangrijkste verandering ten opzichte van de oude beleidsregels is dat bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen in principe altijd als geldlening wordt verstrekt. Alleen in zeer bijzondere omstandigheden wordt hiervan afgeweken. De wijziging komt voort uit het in november door de gemeenteraad aangenomen voorstel ‘Bijsturing Sociaal Domein’.

Duurzaamheidsleningen 20.0015 (14-1)

De duurzaamheidslening die de gemeente Leiden biedt, voorziet duidelijk in een behoefte. Het aantal aanvragen voor deze lening stijgt sterk de laatste tijd. Dit is logisch, want het is een aantrekkelijke manier van investeren in je huis, waarbij de kosten zich na verloop van tijd terugverdienen. Omdat de vraag naar leningen blijft stijgen en het budget dat verstrekt kan worden voor duurzaamheidsleningen uitgeput is, wordt de raad gevraagd aanvullend 900.000, - te oormerken voor dit doel. Het maximale bedrag dat geleend kan worden wordt verhoogd naar €25.000,-. Het college wil inwoners helpen juist als ze een grote verbouwing moeten financieren ten behoeve van het realiseren van een duurzame woning. Ook om die reden worden kozijnen toegevoegd als subsidiabel (in combinatie met raamisolatie), omdat dat vaak voor woningeigenaren de grootste kostenpost is wanneer ze naar dubbel of triple glas willen. De looptijd van de regeling wordt voor onbepaalde tijd verlengd.

Overige collegebesluiten:

  • Interbestuurlijk Toezicht provincie ZH over 2018 20.0020 (7-1)

Schriftelijke vragen:

  •  Beantwoording schriftelijke vragen raadslid T. Klever (PvdA), ingediend 12 december 2019, over Oninbare schulden 20.0028
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid M. van Schaik (PvdD), ingediend 3 december 2019, over Gebruik bladblazers 20.0020