Burgermeestersbesluit - sluiting woning Sumatrastraat 167

Besluit:

Op grond van artikel 13b, eerste lid Opiumwet gelezen in samenhang met artikelen 5:21, 5:25 en 5:28 Algemene wet bestuursrecht:      

  1. de woning aan de Sumatrastraat 167 te Leiden, te sluiten met ingang van 25 februari 2021 voor een termijn van zes maanden, derhalve tot 25 augustus 2021;
  2. de eigenaar of een persoon namens hem te verzoeken om uiterlijk 25 februari 2021 de woning op een goede manier zelf af te sluiten in het bijzijn van een toezichthouder van de gemeente Leiden;
  3. indien de eigenaar of een persoon namens hem de begunstigingstermijn niet heeft gebruikt om de benodigde maatregelen tot sluiting te treffen, de sluiting van gemeentewege op zijn kosten te laten effectueren.

Perssamenvatting:

Op donderdag 25 februari is op last van burgemeester Lenferink een woning aan de Sumatrastraat gesloten. De woning is voor zes maanden gesloten op grond van de Opiumwet.

Uit informatie van de politie blijkt dat er in de woning een in werking zijnde hennenkwekerij is aangetroffen. Naast de omvangrijke hoeveelheid hennepplanten zijn er ook goederen aangetroffen die worden gebruikt ten behoeve van het kweken en telen van softdrugs. Het bedrijfsmatig telen van hennep kan niet worden gezien van de grootschalige handel daarin en de negatieve invloed daarvan op het openbare leven en het woon- en leefklimaat. Het levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. Om deze situatie te beëindigen, is de woning voor zes maanden gesloten.