Burgemeestersbesluit - Woondeal zuidelijke Randstad met minBZK

B en W-nummer 19.0259, besluit d.d. 28-05-2019

Besluiten:

  1. In te stemmen met het mede ondertekenen van de Woondeal zuidelijke Randstad met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Burgemeester besluit:

  1. De wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte en Wonen te machtigen de Woondeal zuidelijke Randstad met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties namens het college van Burgemeester en Wethouders van Leiden te ondertekenen.

Perssamenvatting:

Het college van Leiden besluit tot mede ondertekening van de Woondeal zuidelijke Randstad met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties begin juni.